×
 • Bojnická 3
 • 83104 Bratislava
 • Slovenská 26
 • 08001 Prešov
 • GEFOS SLOVAKIA, Geodézia a kartografia

  GEFOS Slovakia
  Geodézia a fotogrametria

  GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. pôsobí od roku 2003 na celom území Slovenska. Firma sa významnou mierou podieľala na výstavbe bratislavských mostov aj mnohých diaľničných úsekov v rámci Slovenskej republiky

Služby spoločnosti
GEFOS

GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. ponúka komplexné služby v oblastiach: občianska a bytová výstavba, líniové stavby, priemyselné stavby, podklady pre projektovú činnosť a mapové diela, príprava podkladov pre riadenie stavebných strojov a iné.

Inžinierska geodézia

Výkon činnosti hlavného geodeta zhotoviteľa stavby prípadne geodetického dozoru stavby. Budovanie vytyčovacích sietí, vytýčenie priestorovej ...

Viac
technika pre inžiniersku geodéziu

Mapovanie a GIS

Geodetické činnosti pri príprave podkladov pre projekciu, následne pri realizácii priemyselných objektov až po dokumentáciu skutočného realizovania...

Viac
technika pre mapovanie a GIS
technika pre geodéziu v priemysle

Geodézia v priemysle

Zameranie územia a spracovanie základných a tematických technických máp súžiacich na rôzne účely, najmä pre projekčnú činnosť v podobe predprojektového...

Viac
technika pre kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností

Komplexný súbor služieb v oblasti katastra nehnuteľností pre projekčnú činnosť, investičnú výstavbu a verejnosť...

Viac

Profil spoločnosti

Na Slovensku pôsobí firma od roku 2003. Má za sebou rad úspešných projektov. Rozvíja sa po stránke technologického vybavenia a je certifikovaná systémom certifikácie ČSN EN ISO 9001:2009 pre výkon zememeračských činností. Využíva najmodernejšie prístroje a technológie v odbore geodézie a fotogrametrie vďaka priamej väzbe na jedného z najvýznamnejších producentov meračskej techniky, firmu Leica Geosystems AG.

Moderné prístroje

Moderné prístroje

Moderné technológie

Moderné technológie

GPS technológia

GPS technológia

Referencie

×

Partner pre vaše veľké projekty

Veľké projekty

Od začiatku pôsobenia na Slovensku v roku 2003, má za sebou GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. rad úspešných projektov ktoré si môžete pozrieť v našich referenciách.

Detašované pracoviská

Okrem pobočky v Bratislave a Prešove vytvára spoločnosť detašované pracoviská podľa aktuálnej potreby zákaziek. Je schopná zastrešiť všetky regióny Slovenska.

25 zamestnancov

Tím spoločnosti GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. tvorí dvadsaťpäť pravidelne školených špecialistov v obore geodézia a kartografia.

Odbornosť

Spoločnosť je registrovaná na Úrade pre verejné obstarávanie, ako aj v Registri partnerov verejného sektora.
Záruka kvality

Záruka kvality

Všetky geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané pod odborným dohľadom a overené autorizovaným geodetom a kartografom.
ISO 9001:2009

ISO 9001:2009

Spoločnosť GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. je certifikovaná systémom certifikácie ČSN EN  ISO 9001:2009 pre výkon zememeračských činností.